စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့သူေတြမွာသာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လကၡဏာ (၅) ခု

March 7, 2020 CeleLove 0

စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့သူေတြမွာသာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လကၡဏာ (၅) ခု လူတစ္ေယာက္အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႔ရာ ပညာတတ္ဖို႔၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔၊ ထက္ျမက္ဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြလိုအပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းအလိုအပ္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ပါေနာ္။ စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔ဆိုတာ လြယ္မေယာင္နဲ႔ခက္၊ တိမ္မေယာင္နဲ႔နက္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စိတ္ေကာင္းစိတ္တယ္ဆိုတာ ဟန္ေဆာင္လို႔မရလို႔ပါ။ စိတ္ေကာင္းရွိသူေတြမွာ ေတြရတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ …။ (၁) ရိုးသားတယ္ […]