ေမတၱာသုတ္ အေၾကာင္း

ေမတၱာသုတ္ အေၾကာင္း

ေမတၱာသုတ္ကို နားလည္ျပီးမွ ရြတ္ရတာ ပိုအက်ဳိးရိွမယ္ထင္လို႔ပါ

ေမတၱာသုတ္ အေၾကာင္း

ဗုဒၶဘာသာတုိင္း သိထားသင့္ေသာေမတၱာသုတ္ ၊ အဓိပၸါယ္နဲ႕ ပြားမ်ားျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႏွင့္ေမတၱာသုတ္က်င့္သူမ်ား လုိက္နာရန္ မ်ားကို တင္ျပ လုိက္ပါတယ္ ….. ။

၁။ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ယဥႇိ ေစ၀ါႏုယုဥၨေႏၲာ၊ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။

ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ ဘီလူး သရဲစေသာ နာနာဘာ၀တုိ႔သည္ မေျခာက္လွန္႔နုိင္ၾကကုန္၊ ယင္းသုတ္ကို ေန႔ညမျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ေသာသူသည္…

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ။ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း၊ အိပ္ေနစဥ္လည္း အိပ္မက္ဆိုးမ်ား မျမင္မက္ျခင္းစေသာ အက်ိဳးဂုဏ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ – အို သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ ငါတုိ႔ ရြတ္ဆုိၾကပါစုိ႔…

၃။ကရဏီယ မတၳကုသေလန၊ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနိ၊

အက်ိဳးစီးပြားလိုလား၍ လိမၼာကြ်မ္းက်င္ေသာအမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္တို႔ကို အာရုံျပဳကာ ယခုကဲ့သို႔ေမတၱာပြားမႈကို ျပဳသင့္ပါေပ၏၊ ထုိသို႔ ေမတၱာပြားလိုသူသည္ တစိုက္မတ္မတ္စြမ္းနုိင္ေအာင္ ပြားမ်ားအပ္၏၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သင့္၏၊ အလြန္ ရိုးေျဖာင့္သူ ျဖစ္သင့္၏၊ ဆုံးမလြယ္သူ၊ သူတပါး၏စကားကို နာခံလြယ္သူျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သိမ္ေမြ႔ကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးျခင္းမာန္မာနလဲ မထားသင့္ေပ …. ။

၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

စားေသာက္စရာ၊ ေနစရာအရာရာတုိ႔တြင္ ရွိသမွ်ျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလြယ္သူ ျဖစ္သင့္၏၊ ကိုယ့္၀မ္းတခါးအတြက္ လြယ္လင့္တကူေပ့ါပါးစြာ အသက္ေမြးနုိင္သူလည္း ျဖစ္သင့္၏၊ အပိုဗာဟိရ ကိစၥ နည္းပါးနုိင္သေလာက္ က်င့္သုံးသင့္၏၊ စိတ္သြားတုိင္းကိုယ္ပါေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သင့္၏၊ ထုိ႔ျပင္သာမက မ်က္စိ၊ နားစေသာ ဣေျႏၵငါးပါးကို ထိန္းသိမ္းသူ၊ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္သူ၊ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္နုိင္သူလည္း ျဖစ္သင့္၏၊ ကိုယ့္နင့္ဆက္စပ္ေသာ သူအားလုံးတုိ႔အေပၚ၌ တြယ္တာမေနသင့္ေပ …. ။

၅။န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ ၀ေဒယ်ဳံ။သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

ေရွးေရွးေသာ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် အေသးအမႊားေလးကအစ ဘာတစ္ခုမွ် မျပဳလုပ္ပါေစကုန္လင့္၊ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔သည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ၍ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း၊ ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာစြာ ေနနုိင္ၾကပါေစသတည္း၊

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၲာ၊မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုက ထူလာ။

ထြက္သက္၀င္သက္ အသက္ရႈေနၾကေသာ သတၱ၀ါမွန္သမွ်၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔တတ္ၾကေသာရဟႏၱာမျဖစ္ၾကေသးေသာ သတၱ၀ါမ်ား၊ မေၾကာက္မရြ႔ံ႕ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ၾကေသာ ရဟႏၱာမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ရွည္လ်ားေသာ သတၱ၀ါ၊ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးမားေသာ သတၱ၀ါ၊ မရွည္မတို၊ မႀကီး မေသး အလယ္အလတ္ျဖစ္ၾကေသာ သတၱ၀ါ၊ ခႏၶာကိုယ္ ဆူၿဖိဳးေသာသတၱ၀ါ၊ အားျဖင့္ ေနာက္ဆုံး အဏုျမဴတမွ် ေသးငယ္ကုန္ေသာ သတၱ၀ါေတြအပါအ၀င္ အားလုံးတုိ႔သည္ ေဘးရန္မရွိ ခ်မ္းသာပကတိရွိၾကပါေစ …. ။

၇။ ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။ဘူတာ၀ သမၻေ၀သီ၀၊သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

မ်က္စိျဖင့္ ျမင္နုိင္ေသာျမင္ဖူးေသာသတၱ၀ါ၊ မျမင္နုိင္ေသာ၊ မျမင္ဖူးေသာသတၱ၀ါ၊ ကြ်နဳပ္ အေ၀းမွာ ရွိေနေသာ၊ အနီးနားမွာ ရွိေနေသာ၊ မနီးမေ၀းမွာ ရွိေနေသာသတၱ၀ါမ်ား၊ ေနာင္ဘ၀မျဖစ္ရေတာ့သည့္ ရဟႏၱာစေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္၄င္း၊ ေနာင္ဘ၀ျဖစ္ၾကအုံးမည့္ ပုထုဇဥ္ ေသကၡစေသာ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔သည္၄င္း ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္သတည္း …. ။

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊နာည မညႆ ဒုတၡ မိေစၧယ်။

တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္ေယာက္ေယာက္ကို၊ တိရိစၦာန္တေကာင္က တစ္ေကာင္ကို ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ်၊ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ၊ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္မေကာင္းႀကံျခင္း၊ မာန္မာနေထာင္လႊားကာ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳၾကပါေစလင့္။ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျခင္း၊ ေဒါသအာဃာတျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သူတပါးဒုကၡေရာက္သည္ကို အလုိမရွိၾကပါေစကုန္လင့္ …. ။

၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊မာယုသာ ဧကပုတၱ မနဳရေကၡ။ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

တစ္ဦးတည္းေသာ သားရွိေသာ မိခင္သည္ မိမိသားအေပၚ ေဘးရန္မက်ေရာက္ေအာင္ အသက္ေပးကာ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးအနႏၱမ်ားျပားလွေသာ ေမတၱာစိတ္ကို သတၱ၀ါအားလုံးတို႔အေပၚတြင္ ျဖန္႔က်က္ေနနုိင္ၾကပါေစ …. ။

၁၀။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ ံ၊မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊အသမၺာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။

အထက္ဘ၀ဂ္ အရူပျဗဟၼာ့ဘုံတုိင္ေအာင္၊ ေအာက္အ၀ီစိအပါယ္ဘုံတုိင္ေအာင္၊ အလယ္အလတ္ လူ႔ဘုံ၊ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ရူပျဗဟၼာ့ဘုံ အပါအ၀င္ ေနရာမလပ္ အက်ိဳးအနႏၱမ်ားျပားလွေသာ၊ အတုိင္းအဆပမာဏ မေရတြက္နုိင္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားနုိင္ၾကပါေစ၊ အပိုင္းအျခားလြတ္ကင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိ၊ ကိုယ္တြင္းေဘးရန္လဲ မရွိ၊ ျပင္ပရန္သူလဲ မရွိပဲ ေအးခ်မ္းစြာ ေနနုိင္ၾကပါေစသတည္း ….. ။

၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊သယာေနာ ယာ၀တာႆ ၀ီတမိေဒၶါ။ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ျဗဟၼ ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာဟု၊

ရပ္ေနစဥ္၊ လမ္းေလ်ာက္ေနစဥ္၊ ထုိင္ေနစဥ္၊ ခႏၶာကိုယ္လဲေလ်ာင္းေနစဥ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆုိ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈကင္း ၾကည္လင္ရႊင္ျပစြာျဖင့္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သတိကို ထားနုိင္ၾကပါေစ.. ထုိကဲ့သို႔ ေမတၱာစိတ္ ျဖန္႔က်က္ကာ ေနျခင္းကိုပင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ျဗဟၼာႀကီးတို႔၏ ေနထုိင္ျခင္း ျဗဟၼ၀ိဟာရဟူ၍ ပညာရွိအေပါင္းတို႔ ဆုိၾကေပ၏ …. ။

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏု ပဂၢမၼ၊သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊န ဟိ ဇာတု ဂ ဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

အၿမဲမျပတ္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းပြားမ်ားေလ့ ရွိသူသည္၊ အယူလြဲမွား ေဖာက္ျပန္ေသာဘ၀သို႔ မေရာက္နုိင္ေတာ့ပဲ ေလာကုတၱရာ သီလမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္မ်ားကိုပင္မ်က္ေမွာက္ျပဳရတတ္သည္၊ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ ၀တၱဳအာရုံ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ မက္ေမာတြယ္တာမႈမ်ား ကင္းကြာကာ ေနာင္တဖန္ ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္း ဇာတိဒုကၡကိုပင္ မခံစားရေတာ့ေပ …. ။

(ေမတၱာသုတ္ ျမန္မာျပန္အဓိပၸါယ္ ၿပီးပါၿပီ)

“ေမတၱာအက်ိဳး ( ၁၁ )မ်ိဳး”

၁။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း၊

၂။ ရႊင္ရႊင္ျပျပ အိပ္ရာနုိးျခင္း၊

၃။ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ဆုိးမ်ား မမက္ျခင္း၊

၄။ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ား၏ခ်စ္ခင္မႈ ရရွိျခင္း၊

၅။ လူမွတပါး အျခားေသာ ပရေလာကမွပုဂၢိဳလ္မ်ား ခ်စ္ခင္ျခင္း၊

၆။ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံရျခင္း၊၇။ မီးေဘး၊ အဆိပ္ေဘး၊ ဒုတ္ ၊ ဓားလက္နက္ မွန္သမွ် မထိေရာက္နုိင္၊၈။ ကမၼ႒ာန္းတခုခုကို အာရုံျပဳလ်င္ စိတ္တည္ၾကည္ သမာဓိရလြယ္ျခင္း၊

၉။ ေမတၱာစိတ္ေၾကာင့္ အၿမဲတမ္း မ်က္ႏွာၾကည္လင္ေနျခင္း၊

၁၀။ ေသခါနီး၀ယ္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ရႊင္ရႊင္ျပျပ ေသနိုင္ျခင္း၊

၁၁။ ယခုဘ၀တြင္ မဂ္ဖုိလ္မရလ်င္ေတာင္ ေမတၱာစ်ာန္ျဖင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ရွိနုိင္ျခင္း၊

( ေမတၱာအက်ိဳး ေဆာင္ပုဒ္ )ေမတၱာဂုဏ္ရည္ , ဆယ့္တစ္လီကား , အညီသတၱ၀ါ , မလပ္ပါေအာင္ , ခါခါေန႕စဥ္ , ေမတၱာယွဥ္မႈ , ၾကည္လင္အိပ္ေပ်ာ္ ထခ်ိန္ေတာ္၍ , ႏုိးေသာ္ ရႊင္ရႊင္ , အိမ္မက္ျမင္လည္း , အစဥ္ေကာင္းစြာ , ျမင္မက္ရာ၏ ။ ျပည္ရြာလူသား , နတ္အမ်ားလည္း , ျမင္ၾကားသမွ် , ခ်စ္ခင္ၾကသျဖင့္ , ေဒ၀ေထြေထြ ေစာင့္ေရွာက္ေလ၏ ။ မီး , ေရ , ခုိးသူ , မ်ားရန္သူလည္း , မယူမဖ်က္ , မေႏွာက္ယွက္တည္း ။ စိတ္ဓာတ္လည္းတည္ , မ်က္ႏွာၾကည္၍ , ေသမည္ခါခ်ဥ္း , ေတြေ၀ကင္္း၏ ။ မွန္းရင္းဓမၼ , မဂ္မရလည္း , စ်ာန္ရေလလစ္ , ျဗဟၼာျဖစ္သည္ … ဆယ့္တစ္ေမတၱာအက်ဳိးတည္း

“ေမတၱသုတ္ေတာ္လာ လိုက္နာသင့္ဖြယ္ ( ၁၅ )ခ်က္”

၁။ သေကၠာစ= တစိုက္မတ္မတ္စြမ္းနုိင္ေအာင္ ပြားမ်ားအပ္၏၊

၂။ ဥဇု စ= ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သင့္သည္၊

၃။ သုဟုဇု စ= သာမာန္မဟုတ္ပဲ အလြန္ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္သင့္၏။

၄။ သု၀ေစာ စ= ဆိုဆံုးမ လြယ္သူျဖစ္သင့္၏၊

၅။ မုဒု စ= စိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သင့္၏၊

၆။ အနတိမာနီ စ= ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးျခင္း၊ သူတပါးကို အထင္ေသးျခင္း မာန္မာန မထားသင့္ရာ၊

၇။ သႏၲဳႆေကာ စ= ေရာင့္ရဲလြယ္သင့္သည္၊

၈။ သုဘေရာ စ=အသက္ေမြးမႈအတြက္ ေမြးျမဴလြယ္သင့္သည္၊

၉။ အပၸကိေစၥာ စ= အမႈကိစၥ မွန္သမွ် နည္းပါးသင့္၏၊

၁၀။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ= ေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးျခင္းလဲ ရွိသင့္၏၊

၁၁။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ= ျငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိသင့္၏၊

၁၂။ နိပေကာ စ= ရင့္က်က္ေသာ တည္ၿငိမ္ေသာ ပညာဥာဏ္လဲ ရွိသင့္၏၊

၁၃။ အပၸဂေဗၻာ= ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိရာ။

၁၄။ ကုေလသု အနနဳ ဂိေဒၶါ= အမ်ိဳးေလးပါးတို႔၌ တပ္မက္မႈမရွိသင့္ေပ၊

၁၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ – ဒုစ႐ိုက္ကို အနည္းငယ္မွ်လည္း မျပဳက်င့္ရာ။

ထုိသုိ႕လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ ေမတၱာစ်ာန္ျဖင့္ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ရွိနုိင္ျခင္း၊

Special Thanks for your precious post – “ဗုဒၶဘာသာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအသင္း”

Credit to ႏွလံုးသားအာဟာရ

Unicode

မေတ္တာသုတ် အကြောင်း

မေတ္တာသုတ်ကို နားလည်ပြီးမှ ရွတ်ရတာ ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ပါ

မေတ္တာသုတ် အကြောင်း

ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိထားသင့်သောမေတ္တာသုတ် ၊ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပွားများခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့်မေတ္တာသုတ်ကျင့်သူများ လိုက်နာရန် များကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ် ….. ။

၁။ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ၊နေဝ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။ယဥှိ စေဝါနုယုဥ္ဇန္တော၊ရတ္တိန္ဒိ၀ မတန္ဒိတော။

မေတ္တသုတ်ပရိတ်တော်၏ တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ကြောင့် ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သော ဘီလူး သရဲစသော နာနာဘာဝတို့သည် မခြောက်လှန့်နိုင်ကြကုန်၊ ယင်းသုတ်ကို နေ့ညမပြတ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္စျာယ်သောသူသည်…

၂။ သုခံ သုပတိ သုတ္တော စ၊ပါပံ ကိဥ္စိ န ပဿတိ။ဧဝမာဒိ ဂုဏူပေတံ။ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။

ချမ်းသာစွာ အိပ်ပျော်ခြင်း၊ အိပ်နေစဉ်လည်း အိပ်မက်ဆိုးများ မမြင်မက်ခြင်းစသော အကျိုးဂုဏ်များရှိသောကြောင့် – အို သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ငါတို့ ရွတ်ဆိုကြပါစို့…

၃။ကရဏီယ မတ္ထကုသလေန၊ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမေစ္စ။သက္ကော ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊သုဝစော စဿ မုဒု အနတိမာနိ၊

အကျိုးစီးပွားလိုလား၍ လိမ္မာကျွမ်းကျင်သောအမျိုးကောင်းသား၊ အမျိုးကောင်းသမီးတို့သည် ငြိမ်သက်အေးချမ်းသော နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်တို့ကို အာရုံပြုကာ ယခုကဲ့သို့မေတ္တာပွားမှုကို ပြုသင့်ပါပေ၏၊ ထိုသို့ မေတ္တာပွားလိုသူသည် တစိုက်မတ်မတ်စွမ်းနိုင်အောင် ပွားများအပ်၏၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သင့်၏၊ အလွန် ရိုးဖြောင့်သူ ဖြစ်သင့်၏၊ ဆုံးမလွယ်သူ၊ သူတပါး၏စကားကို နာခံလွယ်သူဖြစ်ပြီး ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သိမ်မွေ့ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်းမာန်မာနလဲ မထားသင့်ပေ …. ။

၄။ သန္တုဿကော စ သုဘရော စ၊အပ္ပကိစ္စော စ သလ္လဟုကဝုတ္တိ။သန္တိန္ဒြိယော စ နိပကော စ၊အပ္ပဂဗ္ဘော ကုလေသွ န နုဂိဒ္ဓေါ။

စားသောက်စရာ၊ နေစရာအရာရာတို့တွင် ရှိသမျှဖြင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲလွယ်သူ ဖြစ်သင့်၏၊ ကိုယ့်ဝမ်းတခါးအတွက် လွယ်လင့်တကူပေ့ါပါးစွာ အသက်မွေးနိုင်သူလည်း ဖြစ်သင့်၏၊ အပိုဗာဟိရ ကိစ္စ နည်းပါးနိုင်သလောက် ကျင့်သုံးသင့်၏၊ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနေသကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်၏၊ ထို့ပြင်သာမက မျက်စိ၊ နားစသော ဣန္ဒြေငါးပါးကို ထိန်းသိမ်းသူ၊ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သူ၊ ဉာဏ်ပညာဖြင့် ချင့်ချိန်နိုင်သူလည်း ဖြစ်သင့်၏၊ ကိုယ့်နင့်ဆက်စပ်သော သူအားလုံးတို့အပေါ်၌ တွယ်တာမနေသင့်ပေ …. ။

၅။န စ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဥ္စိ၊ယေန ၀ိညူ ပရေ ဥပ ဝဒေယျုံ။သုခိနောဝ ခေမိနော ဟောန္တု၊သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္တာ။

ရှေးရှေးသော ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့အပ်သော မကောင်းမှုမှန်သမျှ အသေးအမွှားလေးကအစ ဘာတစ်ခုမျှ မပြုလုပ်ပါစေကုန်လင့်၊ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကွာ၍ ချမ်းသာကြပါစေသတည်း၊ ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာစွာ နေနိုင်ကြပါစေသတည်း၊

၆။ ယေ ကေစိ ပါဏဘူတတ္ထိ၊တသာ ၀ါ ထာဝရာဝ နဝသေသာ။ဒီဃာ ၀ါ ယေဝ မဟန္တာ၊မဇ္စျိမာ ရဿကာ အဏုက ထူလာ။

ထွက်သက်ဝင်သက် အသက်ရှုနေကြသော သတ္တဝါမှန်သမျှ၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်ကြသောရဟန္တာမဖြစ်ကြသေးသော သတ္တဝါများ၊ မကြောက်မရွ့ံ့ တည်ကြည်ငြိမ်သက်ကြသော ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးများ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှည်လျားသော သတ္တဝါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားသော သတ္တဝါ၊ မရှည်မတို၊ မကြီး မသေး အလယ်အလတ်ဖြစ်ကြသော သတ္တဝါ၊ ခန္ဓာကိုယ် ဆူဖြိုးသောသတ္တဝါ၊ အားဖြင့် နောက်ဆုံး အဏုမြူတမျှ သေးငယ်ကုန်သော သတ္တဝါတွေအပါအဝင် အားလုံးတို့သည် ဘေးရန်မရှိ ချမ်းသာပကတိရှိကြပါစေ …. ။

၇။ ဒိဋ္ဌာ ၀ါ ယေဝ အဒိဋ္ဌာ၊ယေဝ ဒူရေ ဝသန္တိ အဝိဒူရေ။ဘူတာဝ သမ္ဘဝေသီဝ၊သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္တာ။

မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သောမြင်ဖူးသောသတ္တဝါ၊ မမြင်နိုင်သော၊ မမြင်ဖူးသောသတ္တဝါ၊ ကျွနုပ် အဝေးမှာ ရှိနေသော၊ အနီးနားမှာ ရှိနေသော၊ မနီးမဝေးမှာ ရှိနေသောသတ္တဝါများ၊ နောင်ဘဝမဖြစ်ရတော့သည့် ရဟန္တာစသော သူတော်ကောင်းတို့သည်၄င်း၊ နောင်ဘဝဖြစ်ကြအုံးမည့် ပုထုဇဉ် သေက္ခစသော သတ္တဝါအားလုံးတို့သည်၄င်း ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း …. ။

၈။ န ပရော ပရံ နိကုဗ္ဗေထ၊နာတိမညေထ ကတ္ထစိ န ကဥ္စိ။ဗျာရောသနာ ပဋိဃသည၊နာည မညဿ ဒုတ္ခ မိစ္ဆေယျ။

တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ယောက်ယောက်ကို၊ တိရိစ္ဆာန်တကောင်က တစ်ကောင်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မျှ၊ ဘယ်နေရာမှာမဆို၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်မကောင်းကြံခြင်း၊ မာန်မာနထောင်လွှားကာ မထီမဲ့မြင် မပြုကြပါစေလင့်။ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့် စော်ကားပုတ်ခတ်ခြင်း၊ ဒေါသအာဃာတဖြင့် အချင်းချင်း သူတပါးဒုက္ခရောက်သည်ကို အလိုမရှိကြပါစေကုန်လင့် …. ။

၉။မာတာ ယထာ နိယံပုတ္တ၊မာယုသာ ဧကပုတ္တ မနုရက္ခေ။ဧဝမ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု၊မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။

တစ်ဦးတည်းသော သားရှိသော မိခင်သည် မိမိသားအပေါ် ဘေးရန်မကျရောက်အောင် အသက်ပေးကာ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးအနန္တများပြားလှသော မေတ္တာစိတ်ကို သတ္တဝါအားလုံးတို့အပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်နေနိုင်ကြပါစေ …. ။

၁၀။မေတ္တဥ္စ သဗ္ဗလောကသ္မိ ံ၊မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ဥဒ္ဓံ အဓော စ တိရိယဥ္စ၊အသမ္ဗာဓံ အဝေရ မသပတ္တံ။

အထက်ဘဝဂ် အရူပဗြဟ္မာ့ဘုံတိုင်အောင်၊ အောက်အဝီစိအပါယ်ဘုံတိုင်အောင်၊ အလယ်အလတ် လူ့ဘုံ၊ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ ရူပဗြဟ္မာ့ဘုံ အပါအဝင် နေရာမလပ် အကျိုးအနန္တများပြားလှသော၊ အတိုင်းအဆပမာဏ မရေတွက်နိုင်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများနိုင်ကြပါစေ၊ အပိုင်းအခြားလွတ်ကင်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်းမရှိ၊ ကိုယ်တွင်းဘေးရန်လဲ မရှိ၊ ပြင်ပရန်သူလဲ မရှိပဲ အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ကြပါစေသတည်း ….. ။

၁၁။ တိဋ္ဌံ စရံ နိသိန္နော ၀၊သယာနော ယာဝတာဿ ဝီတမိဒ္ဓေါ။ဧတံ သတိံ အဓိဋ္ဌေယျ၊ဗြဟ္မ မေတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာဟု၊

ရပ်နေစဉ်၊ လမ်းလျောက်နေစဉ်၊ ထိုင်နေစဉ်၊ ခန္ဓာကိုယ်လဲလျောင်းနေစဉ် ဘယ်အချိန်မှာမဆို စိတ်ပျံ့လွင့်မှုကင်း ကြည်လင်ရွှင်ပြစွာဖြင့် မေတ္တာစိတ်နှင့်ယှဉ်သော သတိကို ထားနိုင်ကြပါစေ.. ထိုကဲ့သို့ မေတ္တာစိတ် ဖြန့်ကျက်ကာ နေခြင်းကိုပင် မြင့်မြတ်သော ဗြဟ္မာကြီးတို့၏ နေထိုင်ခြင်း ဗြဟ္မဝိဟာရဟူ၍ ပညာရှိအပေါင်းတို့ ဆိုကြပေ၏ …. ။

၁၂။ ဒိဋ္ဌိဥ္စ အနု ပဂ္ဂမ္မ၊သီလဝါ ဒဿနေန သမ္ပန္နော။ကာမေသု ၀ိနယ ဂေဓံ၊န ဟိ ဇာတု ဂ ဗ္ဘသေယျ ပုန ရေတိ။မေတ္တသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။

အမြဲမပြတ် မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းပွားများလေ့ ရှိသူသည်၊ အယူလွဲမှား ဖောက်ပြန်သောဘဝသို့ မရောက်နိုင်တော့ပဲ လောကုတ္တရာ သီလများနှင့် ပြည့်စုံပြီး မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်များကိုပင်မျက်မှောက်ပြုရတတ်သည်၊ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ ဝတ္တုအာရုံ ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့၌ မက်မောတွယ်တာမှုများ ကင်းကွာကာ နောင်တဖန် ပဋိသန္ဓေတည်နေရခြင်း ဇာတိဒုက္ခကိုပင် မခံစားရတော့ပေ …. ။

(မေတ္တာသုတ် မြန်မာပြန်အဓိပ္ပါယ် ပြီးပါပြီ)

“မေတ္တာအကျိုး ( ၁၁ )မျိုး”

၁။ ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ပျော်ခြင်း၊

၂။ ရွှင်ရွှင်ပြပြ အိပ်ရာနိုးခြင်း၊

၃။ မကောင်းသော အိပ်မက်ဆိုးများ မမက်ခြင်း၊

၄။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများ၏ချစ်ခင်မှု ရရှိခြင်း၊

၅။ လူမှတပါး အခြားသော ပရလောကမှပုဂ္ဂိုလ်များ ချစ်ခင်ခြင်း၊

၆။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော နတ်ဗြဟ္မာများ စောင့်ရှောက်မှု ခံရခြင်း၊၇။ မီးဘေး၊ အဆိပ်ဘေး၊ ဒုတ် ၊ ဓားလက်နက် မှန်သမျှ မထိရောက်နိုင်၊၈။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတခုခုကို အာရုံပြုလျင် စိတ်တည်ကြည် သမာဓိရလွယ်ခြင်း၊

၉။ မေတ္တာစိတ်ကြောင့် အမြဲတမ်း မျက်နှာကြည်လင်နေခြင်း၊

၁၀။ သေခါနီးဝယ် ကြည်ကြည်လင်လင် ရွှင်ရွှင်ပြပြ သေနိုင်ခြင်း၊

၁၁။ ယခုဘဝတွင် မဂ်ဖိုလ်မရလျင်တောင် မေတ္တာစျာန်ဖြင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊

( မေတ္တာအကျိုး ဆောင်ပုဒ် )မေတ္တာဂုဏ်ရည် , ဆယ့်တစ်လီကား , အညီသတ္တဝါ , မလပ်ပါအောင် , ခါခါနေ့စဉ် , မေတ္တာယှဉ်မှု , ကြည်လင်အိပ်ပျော် ထချိန်တော်၍ , နိုးသော် ရွှင်ရွှင် , အိမ်မက်မြင်လည်း , အစဉ်ကောင်းစွာ , မြင်မက်ရာ၏ ။ ပြည်ရွာလူသား , နတ်အများလည်း , မြင်ကြားသမျှ , ချစ်ခင်ကြသဖြင့် , ဒေဝထွေထွေ စောင့်ရှောက်လေ၏ ။ မီး , ရေ , ခိုးသူ , များရန်သူလည်း , မယူမဖျက် , မနှောက်ယှက်တည်း ။ စိတ်ဓာတ်လည်းတည် , မျက်နှာကြည်၍ , သေမည်ခါချဉ်း , တွေဝေကင််း၏ ။ မှန်းရင်းဓမ္မ , မဂ်မရလည်း , စျာန်ရလေလစ် , ဗြဟ္မာဖြစ်သည် … ဆယ့်တစ်မေတ္တာအကျိုးတည်း

“မေတ္တသုတ်တော်လာ လိုက်နာသင့်ဖွယ် ( ၁၅ )ချက်”

၁။ သက္ကောစ= တစိုက်မတ်မတ်စွမ်းနိုင်အောင် ပွားများအပ်၏၊

၂။ ဥဇု စ= ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သင့်သည်၊

၃။ သုဟုဇု စ= သာမာန်မဟုတ်ပဲ အလွန်ကောင်းစွာ ဖြောင့်မတ်သင့်၏။

၄။ သုဝစော စ= ဆိုဆုံးမ လွယ်သူဖြစ်သင့်၏၊

၅။ မုဒု စ= စိတ်ထား နူးညံ့သိမ်မွေ့သင့်၏၊

၆။ အနတိမာနီ စ= ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်း၊ သူတပါးကို အထင်သေးခြင်း မာန်မာန မထားသင့်ရာ၊

၇။ သန္တုဿကော စ= ရောင့်ရဲလွယ်သင့်သည်၊

၈။ သုဘရော စ=အသက်မွေးမှုအတွက် မွေးမြူလွယ်သင့်သည်၊

၉။ အပ္ပကိစ္စော စ= အမှုကိစ္စ မှန်သမျှ နည်းပါးသင့်၏၊

၁၀။ သလ္လဟုကဝုတ္တိ စ= ပေါ့ပါးသော အသက်မွေးခြင်းလဲ ရှိသင့်၏၊

၁၁။ သန္တိန္ဒြိယော စ= ငြိမ်သက်သော ဣန္ဒြေရှိသင့်၏၊

၁၂။ နိပကော စ= ရင့်ကျက်သော တည်ငြိမ်သော ပညာဉာဏ်လဲ ရှိသင့်၏၊

၁၃။ အပ္ပဂဗ္ဘော= ကိုယ်နှုတ်နှလုံး ကြမ်းတမ်းခြင်း မရှိရာ။

၁၄။ ကုလေသု အနနု ဂိဒ္ဓေါ= အမျိုးလေးပါးတို့၌ တပ်မက်မှုမရှိသင့်ပေ၊

၁၅။ န စ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဥ္စိ – ဒုစရိုက်ကို အနည်းငယ်မျှလည်း မပြုကျင့်ရာ။

ထိုသို့လိုက်နာကျင့်သုံးလျှင် မေတ္တာစျာန်ဖြင့်ဗြဟ္မာ့ပြည်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊

Special Thanks for your precious post – “ဗုဒ္ဓဘာသာစောင့်ရှောက်သူများအသင်း”

Credit to နှလုံးသားအာဟာရ