ဒီအေျခအေနေတြကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ လက္ထပ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ပါ

April 19, 2019 Cele Love 0

ဒီအေျခအေနေတြကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ လက္ထပ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ပါ တစ္သက္လုံးလက္တြဲဖို႔အတြက္ လက္ထပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး အခ်ိန္ယူစဥ္းစားမွ ေတာ္ကာၾကတာေလ။ ခ်စ္တာေတာ့ ခ်စ္တာေပါ့ ဒါေပမဲ့ တစ္သက္လုံး ခ်စ္နိုင္မလား၊ နားလည္ေပးနိုင္ပါ့မလား ဆိုတာေတြကလည္း ရွိေသးတာကိုး။ ကိုယ့္ဘဝတစ္ေလၽွာက္လုံး သူနဲ႔ပဲ ျဖတ္သန္းခ်င္လာၿပီဆိုရင္၊ လက္ထပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီအေျခအေနေတြကို ျဖတ္သန္းၿပီးၿပီဆိုေတာ့မွ ဆုံးျဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ေနာ္ ……. ၁။ […]