အငယ္ဆံုးသားသမီးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ရိွတတ္တဲ့စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား

April 7, 2019 Cele Love 0

အငယ္ဆံုးသားသမီးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ရိွတတ္တဲ့စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား မိသားစုထဲက အငယ္ဆံုးသားသမီးေတြကို အငယ္ဆံုးမို႔ ဆိုးတယ္လို႔လည္း ေျပာစမွတ္ေတြရိွၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သူတို႔မွာ ထူးျခားမႈေတြလည္းရိွပါတယ္။ အေရွ႕က အႀကီးေတြေနာက္မွ ေမြးလာတာေၾကာင့္ အၿမဲကိုယ္တစ္ဦးတည္းဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးလည္း မထားတတ္ၾကတာေၾကာင့္ အငယ္ဆံုးေတြမွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈဆိုတာလည္း လံုးဝမရိွပါဘူး။ အငယ္ဆံုးေတြ အသက္ (၂၀)ေက်ာ္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔မွာ ထင္ရွားလာတဲ့ […]