အစသန္၊ အရယ္သန္တဲ့ စံုတြဲေတြဟာ တကယ္ခ်စ္တဲ့စံုတြဲေတြျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိ…

April 5, 2019 Cele Love 0

အစသန္၊ အရယ္သန္တဲ့ စံုတြဲေတြဟာ တကယ္ခ်စ္တဲ့စံုတြဲေတြျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိ… အခ်စ္ေရးတစ္ခုမွာ အနိမ့္အျမင့္၊ အတက္အက်ကေတာ့ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေလ ထိပ္တိုက္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပသနာေတြရွိလာပါျပီ။ ဒီလိုထိပ္တိုက္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သင္စဥ္းစားရမွာကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ပါပဲ။ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ရယ္ေမာလိုက္ဖို႔ပါပဲ…။ လူတစ္ခ်ိဳ႕က သူတို႔ကိုရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို […]